Zápis první.

Nyní nastávají dny krále Olyna Trpaslikuse. Nechť se daří zemi i jejím obyvatelům a bohové nám žehnají...

Do země Arkhalie jsem přicestovala asi před měsícem na pozvání své přítelkyně Kagero, lidské bojovnice. Ta se zanedlouho poté stala královskou rytířkou a nedávno byla jmenována vrchní kartografkou. O pověsti Olyna Trpaslikuse, vůdce Společenstva trpaslíků, jsem slyšela již mnohé.
Začala jsem se seznamovat se zemí i jejími obyvateli, navštívila mnohá města i nebezpečná místa...
Dozvěděla jsem se také, že země nemá svého krále, respektive že král Akim se pohřešuje a je považován za mrtvého. Zemi vládl společně s královskými rytíři, jejichž členem byl i Olyn Trpaslikus, místokrál Sir Cromac.
Jelikož však toto bezvládí trvalo již příliš dlouho, byla na popud některých významných obyvatel Arkhalie vyvolána volba nového krále. Dne sedmnáctého v měsíci říjnu, necelý rok po stvoření světa Arkhalie, jsme my, její obyvatelé, byli svolání před brány královského hradu. Celá událost byla vyvolána vlastně tím, že se měla přímo odehrát korunovace lady Hellen Gray a my jí pouze přihlížet, nakonec však došlo k hlasování a lid mohl projevit své přání a svobodně zvolit svého vládce.


Lid se shromáždil před vstupem do královského hradu.


Přišlo asi kolem 30 obyvatel.

Když se shromáždili všichni, kteří v tu dobu mohli a chtěli volit, přenesla nás boží ruka do síně, kde se uskutečnila samotná volba. Ač byl přítomem samotný bůh Armik a jeho nejvyšší velekněz Hanz mohutně prosazoval za královnu lady Hellen, většina přítomných obklopila Olyna Trpaslikuse. Sir Cromac za krále zvolen být nechtěl, ač měl k tomuto postu nejblíže.


Olyna obklopili jeho nejvěrnější příznivci.

Poté bylo tedy po celé zemi rozhlášeno, že se Olyn stal novým králem Arkhalie. Nový král ihned pronesl slavnostní řeč a přísahu.

Poté jsme novému králi provolali slávu a poklonili se mu. (Osobní poznámka - dále jen OP: To se klaním já. Pro tuto příležitost jsem si koupila nové šaty s hlubokým výstřihem a apartním kloboučkem, aby nebylo pochyb o tom, že jsem byla tou nejkrásnější mezi zúčastněnými. I když musím uznat, že Kagero to v těch modrých také velmi slušelo.)

Když se začal dav rozcházet, přilásili jsme se já a lady Gwen novému králi, že bychom chtěli rozšířit jeho řady královských rytířů. Král prohlásil, že všichni rytíři i ti, kteří se jimi chtějí stát, se mají opět sejít před branou hradu. Tam nás král pasoval na rytíře a kolem našich těl zaplála oslnivá aura. (OP: Byla jsem velmi šťastná a ještě více oslňující.)

Nato nás král pozval do hradu, kde jsme zasedli k velkému stolu. Král nás vyzval, abychom mu přednesli své návrhy a nápady ohledně zlepšení pořádku v zemi a další změny. Lady Gwen se projevila jako na módu dbající dáma, když prohlásila, že by uvítala změnu uniforem rytířů vnitřního kruhu, která se jí v současné podobě zdá velmi neslušivá. Lady Legodia s ní souhlasila. (OP: Mně je to jedno, mně sluší všechno.)

Řád této porady byl narušen, když se v síni najednou objevil lučistník Stínové legie a pokusil se spáchat atentát na nově zvoleného krále. Naštěstí sir Kraso jej viděl spouštět se ze střechy a lady Gwen na něj rychle seslala svá kouzla. Lučistník vzápětí prchl a naše pronásledování bylo marné. Král však již povolal svou stráž, která jej pro jistotu nadále bránila svými těly. Opět jsme zasedli ke stolu, i když značně rozrušeni takovýmto nenadálým útokem. Bylo však jasné, co můžeme do budoucna čekat a kdo je naším nepřítelem. Domnívám se, že lučištníka poslala lady Hellen, jejíž kroky směřovaly po neúspěšné volbě k Stínové legii.

Na poradě nás dokonce navštívil i bůh Armik, který si znovu vyslechl královu přísahu a několik návrhů od rytířů, zejména na zřízení vězení proti takovýmto nájemným vrahům a přebudování hradu.

Po poradě jsme spolu s králem vyšli před hrad a chvíli se hráli s královskou stráží. Armik nás pobaveně pozoroval ze svého vyvýšeného místa. Vzápětí nás však čekala další zkouška. Legionáři zaútočili opět s podporou několika lučištníků. Neměli však šanci a byli pobiti nebo zahnáni. V našich řadách jsme utrpěli jen jednu ztrátu. Padl další nový člen mezi rytíři, Attu Tulkas.


Lady Gwen se u jeho těla modlila za vzkřísení, což se také nakonec povedlo.

Poté jsme se rozešli do svých domovů s myšlenkami na to, jaká asi bude nyní budoucnost této země, když byl zvolen král a co to znamená pro nás, královské rytíře.

Zpět na seznam zápisů.