Z dobových novin a časopisů Z výstavy 100 let kinematografie