39

Pozor! Varování!


Tyto povídky jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let a s pevnými nervy. Pokud Vám ještě není 18 let nebo pokud máte útlocitnou povahu či labilnější nervovou soustavu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesnášíte horrory, anebo pokud nemáte SM zaměření, pak co nejrychleji opusťte tyto stránky zde!

Pouze pro ostatní:


Pokud něco vydržíte, pokud máte pevné nervy a pokud jste si jistí, že neutrpíte újmu na svém duševním zdraví (to není vtip, to se už skutečně stalo!), pak můžete číst dál.

To, co zde najdete, jsou povídky, nikoliv recepty či návody k napodobování. Byl jsem lékařem upozorněn na nebezpečí, které hrozí každému, kdo by se pokoušel provozovat nějaké hrátky na téma děje těchto povídek. Tak, jako se nikdo nepokouší (aspoň doufám!) provozovat nějaké hry na téma horrorů Alfréda Hitchcocka, tak by se neměl pokoušet ani nějak laicky si hrát na téma děje těchto povídek. Všechno, co je v povídkách popisováno, je sice reálně možné a lze to formou nějaké hry skutečně zažít, ale bezpečnost takových her plně závisí na zkušenostech a znalostech toho, kdo takovou hru řídí. Autor těchto povídek proto nemůže nést žádnou zodpovědnost za nic, co se při napodobování těchto povídek může stát. Některé praktiky popisované v povídkách jsou ve skutečnosti natolik náročné, že jen výčet potřebných znalostí a bezpečnostních opatření by byl delší než sama povídka. Uznáte jistě sami, že takto "vyšperkovaná" povídka by nebyla ke čtení. Zájemce o podobné hrátky na téma těchto povídek prostě musí základní věci vědět a umět sám. Když chce někdo hrát fotbal nebo tenis na určité úrovni, také se to napřed musí naučit. Zájemce o zážitky popisované v povídkách proto odkazuji na kterýkoliv klub příslušného zaměření.

Ilustrační foto k BDSM povídkám

S/M povídky v plném znění


Povídky na těchto stránkách nejsou pro každého. Kromě SM zaměření musí každý zájemce souhlasit s těmito podmínkami:


  1. Musí být dospělý ve věku 18 let nebo starší.
  2. Musí si být vědom toho, že vstupuje na stránky, které obsahují popisy sexuálních hrátek.
  3. Nesmí připustit, aby ke zde obsaženým textům dostal kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.
  4. Jeho zájem o povídky musí být čistě soukromý. Tyto stránky může používat pouze pro svou vlastní potřebu.
  5. Musí vědět, že tyto povídky jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření povídek nebo jejich částí bez předchozího písemného souhlasu autora je výslovně zakázáno. (Možnost zaslat autorovi E-mail se žádostí o souhlas nabízí následující stránka.)
  6. Musí vědět, že porušením některého z těchto pravidel se vystavuje riziku občanskoprávních sporů i případného trestněprávního stíhání.


Pokud s těmito podmínkami souhlasíte, můžete vstoupit zde!Můžetevstoupit! Vítejte!www.iBANNER.cz