Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace

Cesta brigádníků 693
Kralupy nad Vltavou - Lobeček
278 O1
IČO: 00641014
DIČ: CZ00641014
IZO: 007820291


Schválené obory SOŠ zakončené maturitní zkouškou:


Schválené obory SOU zakončené maturitní a závěrečnou zkouškou:


Telefony:

ústředna

315 727 709

i omlouvání žáků

ředitel

315 727 221

sekretariát

315 723 415

i omlouvání žáků

ekonomický úsek

315 726 432

fax

315 723 045


E-maily školy:
souch@karneval.cz
CernyLub@tiscali.cz
souch-sekretariat@quick.cz
chemici@seznam.cz
mechanici@seznam.cz

Školská rada:

Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb., §167, byli zvoleni v roce 2008 do školské rady:
a) z řad rodičů:
Ing. Jana Popelková, ředitelka pobočky KB v Kralupech n. Vlt.
bytem: Školní 154, Kralupy nad Vltavou
tel. domů : 315 726 370
tel. do zaměstnání : 315 723 871, 602 269 636
e-mail : jana_popelkova@kb.cz


Jolana Mynaříková, účetní (OSVČ)
bytem : Lobeč 1098, Kralupy nad Vltavou
telefon domů: 315 725 118 , 603 820 438


b) z řad zaměstnanců školy:
Stanislava Poláčková,
tel: 315 726 432
e-mail: s.polackova@tiscali.cz

Mgr. Jaroslava Mazourková,
tel: 315 727 709, mobil: 737 636 127
e-mail:souch.mazourkova@seznam.cz

c) Krajem byli jmenováni:
Ing. Vl. Nový a PhDr. Milena Pencová

Zřizovatel:
Středočeský kraj - odbor školství, mládeže a sportu
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov

REDIZO: 600007359
Číslo objektu: 10604

Bankovní spojení: KB Mělník, č. ú. 8538-171/0100

Školní jídelna IZO: 110018958
kapacita: 220 jídel


Datum zahájení činnosti: 1. 10. 1961

Ředitel: Mgr. Lubomír ČERNÝ