Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
tel: 315 723 415, e-mail: souch-sekretariat@quick.cz