Dokumenty SOŠ a SOUŠkolní řád

Školní vzdělávací programyMetodický pokyn MŠMT ČR 10 194/2002-14
Omlouvání nepřítomnosti žáka z vyučování, prevence a postih záškoláctví
Organizace školního roku 2009/2010Uvolnění na 1 den (.doc)Uvolnění na více dnů (.doc)Formulář pro žádosti (.doc)DeklaraceSociální partneři SOŠ a SOU